Manuál

Programovatelný USB/WIFI LED ovladač

Podrobný návod k použití

 

První spuštění

Bez nastavení

Ovladač je od nás již přednastavený, aktualizovaný a připravený plnit svůj úkol. Přednastavena je dokonalá simulace východu a západu Slunce RGBW LED pásku. Pro první spuštění v tomto režimu stačí připojit zdroj napájení (+ a -) v požadovaném napětí dle typu LED pásků. A LED pásek ideálně RGBW do kanálů: R=1, G=2, B=3, W=4 a černý vodič se připojí k napájecímu +. Pokud nevlastníte tento typ pásku, ale např. jen bílé barvy, připojte -=1 a + k napájení. Ovladač automaticky nastaví jas na základě času. Východ Slunce se automaticky spustí v 7h ráno. Západ Slunce je nastavený na 21h. Pokud Vám tento čas vyhovuje, není třeba cokoliv měnit.

Připojení ovladače

Pro využití všech funkcí ovladače je nutné připojení k síti WiFi. To lze několika způsoby:

 1. pomoc tlačítka WPS na modemu/routeru

  • stiskněte tlačítko WPS na svém modemu/routeru

  • připojte napájení + a – (nebo microUSB) do ovladače

  • vyčkejte 2min. ovladač se automaticky připojí

  • otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu www.chytraryba.online
  • ve spodní části se zobrazí kolonka se sériovým číslem, IP adresou ovladače a odkazem "Otevřít"
 1. pomocí vlastní WiFi sítě

  • připojte napájení + a – (nebo microUSB) do ovladače

  • vyčkejte 2-3minuty, ovladač automaticky vytvoří vlastní WiFi síť s názvem "OvladacLEDV5"

  • připojte se pomocí mobilu/PC k WiFi síti ovladače

  • otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu: 192.168.1.1

  • v menu v nastavení vyhledáte sítě ve Vašem okolí a pomocí hesla k Vaší Wifi síti se připojíte

  • ovladač vypíše IP adresu, skrze kterou se pomocí webového prohlížeče připojíte k ovladači

Pokud je připojení úspěšné, je možné se k ovladači připojit. Zadejte do prohlížeče „ChytraRyba.online“ spustí se webová aplikace, která prohledá Vaší WiFi síť a vypíše kompletní seznam všech připojených ovladačů ke kterým se snadno proklikem připojíte.

Jakmile se ovladač nemůže připojit k nastavené WiFi síti po dobu 30s, vytvoří vlastní WiFi síť pro nastavení nového připojení.

Jakmile je připojené napájení skrze microUSB kabel, ovladač automaticky ignoruje nastavení WiFi sítě. Vytvoří vlastní WiFi síť pro nové nastavení připojení k domácí síti.

 

Indikace LED diody

Ovladač disponuje vestavěnou LED diodou, která svým blikáním signalizuje stav

dioda nebliká → správná funkčnost (minutu po zapnutí by dioda měla být zhasnuta)

jedno bliknutí → správná funkčnost (pouze minutu od zapnutí → start systému)

dvě bliknutí → interní čas je zastavený

tři bliknutí → nebyl detekován RTC modul (modul času)

čtyři bliknutí → nebyl detekován WiFi modul

pět bliknutí → není naprogramováno LED svícení

rychlé blikání → správná funkčnost, ale není připojení k WiFi (signalizováno minutu po zapnutí)

 

Hlavní funkce ovladače

 • velmi jemná regulace svítivosti LED pásku pomocí PWM modulu s frekvencí až 400Hz

 • je možné nastavit až 250bodů sepnutí

 • při výpadku proudu se automaticky obnoví nastavení

 • integrovaná baterie CR2032 pro napájení RTC modulu (času) s životností až 10let a možnou výměnou

 • automatické přepínání mezi letním a zimním časem

 • ochrana proti zkratu či přepólování

Parametry

 • pracovní napětí ovladače v rozpětí 9-38V DC

 • maximální zatížení ovladače 21A, 3A na jeden kanál

 • pracovní teplota 0-40°C

 • maximální vlhkost 60%

 • stupeň krytí IP20 (žádná ochrana proti vodě)

při porušení výše uvedeného může dojít k nenávratnému poškození ovladače

 

Princip činnosti

Ovladač disponuje 7 nastavitelnými výstupy. Integrovaný PWM modul aktualizuje signál každých 0,25s, tedy 4x za jednu sekundu. Úroveň svítivosti lze nastavit v rozsahu 0 (0%) až 1023 (100%). Lze tak nastavit velmi jemný a plynulý přechod jasu LED pásků.

 

Zapojení vodičů

Všechny mínusové vodiče LED pásků se jednotlivě připojí ke svorkám kanálu 1-7. Je důležité si poznamenat barvu LED pásku a číslo svorky. V menu ovladače se pak snadněji nastaví barva pro daný kanál. Všechny plusové vodiče LED pásku se připojí k plusové svorce přívodu napájení buď na ovladači, nebo přímo k napájecímu adaptéru (viz obrázek)

 

 

 

 

 

Hodnota napětí na vstupních svorkách je totožná jako hodnota napětí na svorkách výstupu. Pokud instalujeme 12V LED pásky, musíme zvolit napájecí zdroj s napětím 12V. Je nutné sečíst potřebné A (ampéry) a dle toho zvolit napájecí zdroj. Doporučujeme pořídit zdroj s vyšším výkonem alespoň o 20%, zamezí se tak nadměrnému přehřívání zdroje. Set zapojujeme v tomto pořadí:

 • připojení zátěže (LED pásků)

 • připojení napájecího zdroje na svorky vstupu ovladače LED pásků

 • zapojení napájecího adaptéru do síťového napětí

Nedoporučujeme za provozu odpojovat vodiče LED pásků.